Tečaj CPD-a

CPD COURSE

LOM-EN.png

UČENJE IZLAZA MATRIX

Matrica rezultata učenja (LOM) predstavlja ključne kompetencije koje odrasli polaznici trebaju postići u kontekstu zaštite sjećanja na svoju lokalnu industrijsku baštinu.

LOM je sastavljen prema europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) kao skup rezultata učenja (LO) - u smislu znanja, vještina i kompetencija.

CURRICULUM

Dolazi uskoro!

ViRAL Logo with white eye.png

ViRAL projekt 2018-1-AT01-KA204-039209 financiran je uz potporu Europske komisije.

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.