top of page

TRENING

Quests.png

QUESTS

Tečaj CPD: Tečaj kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) za edukatore odraslih i profesionalce u kulturnoj baštini.

latching machine.png
Educator Notes Image.png

VIRAL ZADACI
Bilješke za edukaciju

vintage carding machine.png
Curriculum Image.png

KONTINUIRANO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE (CPD) KURIKULUM TEČAJA

car.png
LOM-EN.png

UČENJE IZLAZA MATRIX

Matrica rezultata učenja (LOM) predstavlja ključne kompetencije koje odrasli polaznici trebaju postići u kontekstu zaštite sjećanja na svoju lokalnu industrijsku baštinu.

LOM je sastavljen prema europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) kao skup rezultata učenja (LO) - u smislu znanja, vještina i kompetencija.

bottom of page