Tečaj CPD-a

Quests.png

QUESTS

Tečaj CPD: Tečaj kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) za edukatore odraslih i profesionalce u kulturnoj baštini.

latching machine.png
Educator Notes Image.png

VIRAL ZADACI
Bilješke za edukaciju

vintage carding machine.png

CPD COURSE

Curriculum Image.png

KONTINUIRANO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE (CPD) KURIKULUM TEČAJA

car.png
LOM-EN.png

UČENJE IZLAZA MATRIX

Matrica rezultata učenja (LOM) predstavlja ključne kompetencije koje odrasli polaznici trebaju postići u kontekstu zaštite sjećanja na svoju lokalnu industrijsku baštinu.

LOM je sastavljen prema europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) kao skup rezultata učenja (LO) - u smislu znanja, vještina i kompetencija.

ViRAL Logo with white eye.png
Eramsus + logo.png

ViRAL projekt 2018-1-AT01-KA204-039209 financiran je uz potporu Europske komisije.

viral buildings.png

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.