Događaji će biti najavljeni 2020. godine!

 • Vrijeme je TBD
  Mjesto je TBD
  Vrijeme je TBD
  Mjesto je TBD
  Nakon što se svi rezultati finaliziraju i završi nacionalna provedba, cilj ovog događaja bit će: - Podizanje svijesti o temama projekta; - osigurati razumijevanje, praktičnu demonstraciju razvijenih rezultata i prijenos znanja; - Potaknite raspravu i dijeljenje!
  Share
 • Vrijeme je TBD
  Mjesto je TBD
  Vrijeme je TBD
  Mjesto je TBD
  Nakon što se svi rezultati finaliziraju i završi nacionalna provedba, cilj ovog događaja bit će: - Podizanje svijesti o temama projekta; - osigurati razumijevanje, praktičnu demonstraciju razvijenih rezultata i prijenos znanja; - Potaknite raspravu i dijeljenje!
  Share

Sadržaj uskoro!

ViRAL Logo with white eye.png
Eramsus + logo.png

ViRAL projekt 2018-1-AT01-KA204-039209 financiran je uz potporu Europske komisije.

viral buildings.png

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.